Şartlar ve Koşullar

Gizlilik Kuralları, Site Kullanım Şartları ve İletişimler ile Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Değerli Site Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, Üyelerimiz,
Gizlilik Kurallarımız, İletişimler, Site Kullanım Şartları
ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.Şirketimiz ve etiptekstil
Sitemizde, ziyaretçi-üye-müşteri (bundan böyle kısaca Ziyaretçi(ler) diye anılacaktır)
bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin (bilgilerin) korunması, saklanması,
işlenmesi-kullanımı-imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda,
aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Uygulama-Kullanım Şartları geçerlidir.

Bilgilerin Korunması

Ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin
ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre
Şirketimiz veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar
ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.
Sitemizi kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak
ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup
Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.
Sitemize üyelik, (varsa) ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler,
keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler,
diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Bilgilerin Toplama Yöntemleri, İşlenme-Aktarım Amacı ve Kişisel Veri İşlemleri

Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair
tüm yasal ilkeler ile kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun olmak üzere;
kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izni de rica edilerek;
Ziyaretçilerimizin fiziki ve sanal işletmeleri ziyaret,
alışveriş ve iletişim bilgileri ile aşağıda detaylı belirtilen diğer kişisel bilgileri,

Veri Sorumlusu Şirketimiz ..(Şirket,Mağaza Adı).. ve keza Şirketiniz-anılanların ortakları-iş
ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri
ve belirlenecek (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil)
diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar
(duruma göre veri sorumluları, işleyenler ve/veya alıcı grupları) tarafından ve arasında, aldıkları veya ilgilendikleri ürün-hizmetler ile ilgili müşteri deneyimleri, hakları, müşteri/üye hizmetleri ve bunlara ilişkin ticari-mali ve hukuki sorumluluk-yükümlülüklerin gerçekleştirilmesine dair yasal nedenlerle,
gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeleri için
ve gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama,
mağaza kartı, kredi kartı ve kullanıcı/üyelik/müşteri bilgilendirmeleri, işlemleri ve uygulamaları
yapılması amacıyla, böylece burada belirtilen ve ayrıca kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceği
ve aktarılabileceği açıkça öngörülen hallerde, bilgilerin tarafınca alenileştirildiği durumlarda,
her türlü tüketici, üyelik ve diğer sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olarak sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde,
keza veri sorumlusu/işleyen olarak her türlü hukuki yükümlülükleri yerine getirebilme için zorunlu
durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
ve aktarmanın zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri
sorumlusu/işleyen olarak burada ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatler için veri işlemenin
ve aktarmanın zorunlu/gerekli olduğu hallerde, kısmen veya tamamen otomatik olan/olmayan toplama yöntemleri ile (Ziyaretçilerin Şirketimize ve yukarıda anılan kuruluşlara sözlü/yazılı verdikleri bilgilerden, mağazaları ve/veya bulundukları fiziki-sanal ortamları, mobil uygulamaları dahil olmak üzere internet sitelerini ziyaretlerinden ve içerik incelemelerinden, sosyal medya ve reklam ağı
işletmecilerine ait sitelerdeki üyelik ve işlem bilgilerinden, Şirketimiz ve yukarıda anılan kuruluşlar
nezdindeki (fiziki ve sanal/dijital) üye/kullanıcı ve çağrı merkezi işlemleri ile alışverişlere ve müşteri memnuniyetine dair ödeme-tahsilat-teslimat-şikayet-kampanya-anket işlemleri ve bunların yasal mali belgeleri ile diğer belgeleri-kayıtlarından, ayrıca sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarının
ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarında oluşan/edinilen yazılı,
sözlü, görsel ve teknik verilerden) temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere
ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre ile yurt içinde
ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza, elde edilebilir hale
getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme,
sınıflandırılma, açıklanma, yukarıda anılan kişiler/kuruluşlar itibari ile (yurt içinde-dışına)
paylaşım, aktarım, aktarılma, transfer, imha (yok edilme, silinme veya anonimleştirme) işlemleri ve
kanunlara uygun sair yöntemler ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir
(Bundan böyle hepsini birlikte ifade etmek üzere “işlenme” veya “işlem(e)” diye anılacaktır).

Sitemizde Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

etiptekstil Sitemizde muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır.
Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri,
ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.
Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını
ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini,
siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına
(duruma göre internet tarayıcıda görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını
ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede,
gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil)
genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler,
reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara
yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla,
amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Sitemizi kullanan Ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı,
keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve
bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla
ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları
ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.Ziyaretçiler istedikleri her zaman
cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından
çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler
(Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği
ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

İletişimler

Ziyaretçilerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde,
her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon,
satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik/müşteri bilgilendirme,
işlem, uygulamaları için Şirketimiz ..(Şirket/Mağaza Adı).. SMS/kısa mesaj, anlık bildirim,
otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks,
(cihazınızda açık ise) her türlü bildirimler, bluetooth, beacon-diğer her türlü genel-özel
kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik
iletişimler yapılabilir, Ziyaretçilere ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

İşlenen – Aktarılan Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinize Dair Kanuni Haklarınız

Değerli Ziyaretçimiz, isim, soyisim, rumuz, yaş/doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum,
evlilik tarihi, çocuk durumu, sahip olunan ulaşım aracı, yaşanılan bölge, adres ve teslimat adresi,
eğitim düzeyi, meslek/iş, kültürel, sanatsal, sportif, tatil vs. ilgi alanları-hobiler
ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, özel-resmi kimlik, kimlik no.
ve vergi bilgileri, fotoğraf, (güvenlik amaçlı) görüntü kayıtları
ve çağrı merkezi görüşme ses kayıtları, kıyafet dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş
alışkanlığı-tercihleri, beğenileri ve ilgili yorumları, yararlanılan/katılınan kampanya,
yarışma, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri,
şifre gibi gizli bilgiler hariç kart ve hesap bilgileri, eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları,
mail adresleri, elekronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar,
çeşitli amaçlarla kullanılan sabit ve mobil cihaz ad(lar)ı, türü, modeli ve kodları,
tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon,
kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb), reklam tanıtıcısı bilgileri,
sosyal medya profil ve hesap bilgileri-işlemleri ile konum verilerinizden oluşan
kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve
kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza böylece bilgi verilmesinin yanı sıra;

kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri,
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik
veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak
silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız
halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda Veri Sorumlusu Şirketimize başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği
bilgilerinize sunulmakla beraber, mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine
(aktarımlar dahil) imkan verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin
alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilmenizi rica ederiz.

Bu çerçevede izniniz rica edilen hallerde, söz konusu izni mağazalarımızda yazılı-imzalı
verebileceğiniz gibi internet sitemizde ve uygulaması varsa
(yine yazılı-imzalı izin ile aynı hukuki nitelik-değerde olmak üzere)
dijital ortamda da verebilirsiniz.
Şöyleki;
mağazamızdaki/sitemizdeki kişisel veri işlem bilgilendirmelerini değerlendirmiş olarak,
basılı ortamda veya terminal/kasa ekranlarında yahut mağaza görevlilerine ait tablet,
cep telefonu ekranlarında ya da beyan edeceğiniz cep telefonunuza kısa mesajla gönderilen linkte
bilginize sunulan izin metnini incelemenizden sonra, uygun bulmuş iseniz,
bilgilerinizin doğruluğunu sözlü olarak veya ekranda ya da digital ortamda teyit ettikten sonra
mağaza görevlimizin sizi bilgilendireceği işlemleri
(prosedürüne ve tercihinize göre ekrandan ve/veya cep telefonunuzdan) yaptığınızda izin-onay işleminiz
tamamlanmış olacaktır. Bunun dışında, dilediğiniz her zaman ..(Müşteri Temsilci No)..
numaralı telefondan Müşteri Hizmetlerimize ulaşarak izin-onay işlemlerini yapabilirsiniz.

Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği
periyotlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme)
işlemleri yapabileceği gibi Ziyaretçiler arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin
aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri
yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri
durdurabilirler. Bu husustaki açık bildirim-taleplerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya
belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur
(yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder).
Ziyaretçi dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri,
veri kayıt sisteminden silinir ya da yok edilir veya aynı amacı sağlamak üzere kimliği belirli
olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler
içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir
(İlgili kanuni haklar saklıdır).

(Bilgisayar ve diğer cihazlarınızdaki çerezler ve bildirimlere ilişkin bilgilendirmeler,
bunları düzenlemek için yapabileceğiniz işlemler yukarıda belirtilmiştir).

Üçüncü Kişilere Ait Siteler-Dijital Platformlar ve Uygulamalar

Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım,
iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir;
reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi
kullanımları, keza sitelerin (ve sair dijital platformların) etik ilkeleri,
gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi,
kullanım şartları, çerezleri-web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri-önerileri
ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan
Şirketimiz sorumlu değildir.

Sorumluluk

Ziyaretçilerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden her türlü bildirimlerden
ve Şirketimize ait diğer birim-mecralardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi
yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan,
bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Ziyaretçiler sorumludurlar.

Herhangi bir Sitemiz Ziyaretçisinin hukuki/fiili ehliyet durumunu bilemeyeceğimizden,
çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri
hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine
(ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.

Alışverişler ve Diğer Tüketici İşlemleri

Ziyaretçilerin yukarıda belirtilen suretler ile bilgilenmeleri
ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, bildirimler, tanıtım ve reklamlar
neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce
ilgili satıcı/sağlayıcı ile yapacakları tüketici sözleşmesine tabidir.
Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır.

(Varsa) Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme
formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Site İçeriği Üzerinde Haklar

Sitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve
kısmen/tamamen kullanımı konusunda;
Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç;
tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirketimize aittir.

Değişiklikler

Şirketimiz gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve
Site kullanım şartları gibi konularda, keza sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda,
kampanya vb.lerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar;
bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren
geçerli olur.

Tüm bu konularda ek bilgi istemlerinizi, her türlü talep ve şikayetlerinizi aşağıdaki iletişim
kanallarından ulaşarak Şirketimiz ..(Şirket/Mağaza Adı).. bildirebilirsiniz.
İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde (usulde-zamanda-şekilde) yapılması gereken
hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerekir.