Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 : Taraflar

1.1-SATICI

1.2-ALICI

MADDE 2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin etiptekstil.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı
ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin
saptanmasıdır.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1-ÜRÜNLER

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri etiptekstil.com adresinde yer almaktadır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.
İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

3.2-TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Bilgileri:

Ürün sevkiyatlarına ürün ..(Mağaza resmi adı Ünvanı).. tarafından tedarik edildikten sonraki en geç 2 işgünü içinde
başlanacaktır. xxxx TL üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir. xxxx TL altı siparişlerde ürün sevkiyat masrafı
olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

3.3 GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, etiptekstil.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri,
satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu
ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle,
mesafeli sözleşmelerin akdinden önce,
SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres,
siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler,
ürünlerin vergiler dahil fiyatı,
ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2) Sözleşme konusu ürün,
yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı
olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI
veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3) Kargo firmasının,
ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle,
siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4) SATICI,
sözleşme konusu ürünün sağlam,
eksiksiz,
siparişte belirtilen niteliklere uygun
ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5) SATICI,
sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek
ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6) SATICI,
sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini
yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir
ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde
yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili
banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde,
ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti,
ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya
teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra
7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.
Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan,
ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını
ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından
ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi
veya hakem heyeti kararları ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda,
SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14 gün içerisinde
iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı
adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır.
Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak
ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra,
iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda;
SATICI tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde iade edecektir.
Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki
taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır.
Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak
ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra,
iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 CAYMA HAKKI

ALICI;
mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde,
ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) iş günü içerisinde
hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden
cayma hakkını kullanabilir.
Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar.
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde
cayma hakkı kullanılamaz.
Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
Cayma hakkının kullanılması için 14 iş günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta,
faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5-e madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış
olması şarttır.
Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası,
(İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile
birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz
ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli
ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa
veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
Kişiye özel ölçü ve ürünler SATICI tarafından iade alınamaz.
Hijyen gerektiren küpe vb ürünler SATICI tarafından iade alınamaz.
Cayma hakkı kullanılmak istenen ürünler kullanılmamış olmalıdır.
Bir defaya mahsus paketi açılan teknolojik ürünler SATICI tarafından iade alınamamaktadır.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen Alışveriş çeki kullanabilme tutarının altına
düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan Alışveriş çeki tutarı iptal edilir.

MADDE 7 – GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

etiptekstil.com’da bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda
cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

7.1. ALICI tarafından etiptekstil.com’da girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler,
SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır.
Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için,
virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

7.2. ALICI’nın İNTERNET SİTESİ’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI,
dahil olduğu Boyner Grubu Şirketleri, Boyner Holding A.Ş., mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri
ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme,
reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için,
belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir,
gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir.
Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin,
kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari
olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir.

7.3. ALICI SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir.
ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse,
hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.
ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi,
verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz,
verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda
SATICI’ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi
tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

7.4. etiptekstil.com’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda;
SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

7.5. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar;
bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

7.6. etiptekstil.com’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir,
oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

MADDE 8 YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Alıcı tarafından başvurulacak merciilerdir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.