İntörn ne demektir,kimler intörn olur?

7 Temmuz 2020 0 /* - huseyin */
İntern kelimesi İngilizceden dilimize geçmiş bir kelimedir ve “ön hekim” demektir. Hekimlikten önceki son dönemeçtir. İntern olarak yazılıyor olsa da söyleyiş şekli “intörn“dür.
 
Intörn ne demek?
İNTÖRN NEDİR? İntörn, esas olarak tıp fakültelerinde eğitim görmekte olan son sınıf öğrencilerine verilen isimdir.
 
Intörn Hemşire ne demek?
Yarıyılında Hemşirelik öğrencilerine mesleki bilinç ve deneyim kazandırmak amacıyla yapılan ve bir eğitim öğretim yılını kapsayan eğitim sürecidir. İntörn Hemşire: Bu yönergedeki madde 8.1. koşulunu sağlayan 7. ve 8. yarıyılı öğrencileri intörn hemşire olarak tanımlanır.
 
İntörn doktor ne demek?
İntern Doktor kelimesi TDK’ya göre ön hekim anlamına gelmektedir. İntörn olarak telafuz edilse de yazılışı İntern’dir. Tıp Fakültesinden mezun olmadan önce, temel bilgi ve becerilerin kazandırılması için, hastanede bir yıl boyunca çalışacak öğrencilere verilen isimdir.
İntörn doktor ve hemşire adayları için forma takımları ve crocs terlikler sitemizde yer almaktadır.
 
İntörnlük ne kadar sürer?
MADDE 7 – (1) Tıp Fakültesinde temel bilimler eğitimi ilk iki yıl içinde verilir. Üçüncü yıl kliniğe giriş, dört ve beşinci yıllar klinik eğitim, altıncı yıl intörnlük dönemidir.